top of page

Nye tanker - ny hjemmeside!


Hurra - ny hjemmeside! Vi har ryddet opp litt i tanker og visjoner og feirer at vi i Fredrikstad Medieverksted nå kommer til å satse 100% på fotografering og bilder. Tidligere kunne Fredrikstad Medieverksted tilby en rekke forskjellige tjenester i eget hus som grafisk, web etc, det gjør vi ikke lenger. Vi gjør noe enda bedre. Vi samarbeider med de beste aktørene på hver sine felt i Østfold og kan tilby de beste pakkene i tillegg til foto- og bildetjenester fra eget hus. Og for å markere denne viktige beslutningen har vi laget en splitter ny hjemmeside - velkommen inn for en titt :-)

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page